Webinar

5 vanliga frågor om systematiskt arbetsmiljöarbete

On-demand

Fem vanliga frågor om systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete utgör grunden för allt arbete med arbetsmiljöfrågor och är därför viktiga att känna till och följa. Men ibland dyker det upp frågor kring vad som egentligen gäller eller hur man ska göra rent praktiskt. 

Under det här webbinariet kommer vi därför att gå igenom och besvara några av de vanligaste frågorna som vi får kring SAM. 

 

Du kommer bland annat få svar på:

  • Vilket ansvar har man för arbetsmiljön som arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud?
  • Vad är skillnaden mellan delegering av ansvar och fördelning av arbetsmiljöuppgifter?
  • Behöver skyddsombud vara med vid riskbedömningar?
  • Vad är egentligen tillbud och hur ska man hantera dem?
  • Finns det några vanliga fallgropar att se upp för eller något särskilt som är bra att tänka på när man arbetar med SAM?

 

Detta webbinarium riktar sig till dig som vill öka eller uppdatera dina kunskaper kring systematiskt arbetsmiljöarbete eller kanske har någon speciell fråga du funderar över. 

Tid: 30 minuter

När: 25 januari - 14.00-14.30

Erika Sletten

Customer Success Manager, Intersolia

Estelle Larsson

EHS Chemical Consultant, Intersolia