Webinar

Arbetsolyckor – Därför är det så viktigt med riskförebyggande arbete

On-demand

Arbetsolyckor – Därför är det så viktigt med riskförebyggande arbete

Tyvärr inträffar arbetsplatsolyckor allt för ofta, och under 2023 var det fler dödsfallsolyckor och rapporterade arbetsskador än under flera år tillbaka.

Att vi idag lever med pressade tidscheman och hårt satta deadlines gör att riskerna för misstag i samband med säkerhet ofta inträffar. Men med rätt åtgärder och förebyggande metoder kan vi minska risken och arbeta mot att eliminera dödsfall och skador på arbetsplatsen.

 

Under detta webbinarie kommer vi att prata om:

  • Hur man aktivt kan jobba mot att förebygga risker för dödsfall och svåra arbetsplatsolyckor på sin arbetsplats.
  • Vad du som arbetstagare kan göra för att förebygga olyckor på din arbetsplats.
  • Arbetsgivarens ansvar vad gäller riskbedömningsarbete och informationsspridning.

 

Vem: Det här webbinariet riktar sig till alla som vill veta mer om hur man kan förebygga risker på sin arbetsplats och hur vi tillsammans ska nå målet att ingen ska behöva dö till följd av sitt jobb.

 

Tillsammans kan vi göra våra arbetsplatser säkrare!  

 

Tid: 30 minuter

När: 20 mars - 14.00-14.30

 

Erika Sletten

Customer Success Manager, Intersolia