Webinar

Kemikalier i vardagen

On-demand


Kemikalier i vardagen

Produktionen av kemiska ämnen ökar samtidigt som kunskapsnivån om kemikaliernas farliga egenskaper och risker fortfarande är låg. Varje dag används omkring 30 000 vanliga kemiska ämnen i samhället. Hur påverkas du i din vardag?

 

Under webbinariet går vi igenom:

  • Hur och när kommer vi i kontakt med kemikalier i vardagen
  • Hur farliga är dessa vardagskemikalier?
  • Tips på hur du kan skydda dig själv och dina nära 

 

Detta webbinarie vänder sig till dig som vill få en bättre förståelse för de kemikalier du stöter på i vardagen, deras effekt samt hur du bör skydda dig själv och de omkring dig.

Tid: 30 minuter

Johanna Ljung

EHS Consultant, Intersolia

Erika Sletten

Account Manager