Webinar

Vad är SCIP och på vilket sätt berörs du?

On-demand

Vad är SCIP och på vilket sätt berörs du?

SCIP är en ny databas som lagrar information om innehåll av särskilt farliga ämnen som kan finnas i varor och artiklar. Företag som tillverkar, importerar och distribuerar varor som innehåller ämnen på Kandidatlistan i en halt över 0,1% måste lämna in information till ECHA från och med 5 januari 2021. Informationen används för att säkerställa en säker användning och kunna sortera bort avfall med farliga ämnen.

 

Under webbinariet går vi igenom:

  • Vad är särskilt farliga ämnen & kandidatlistan?
  • Vad är SCIP?
  • Vad är en SCIP anmälan?
  • Vem behöver genomföra en notifiering i SCIP databasen?

 

Detta webbinarie vänder sig till dig som vill få en grundläggande förståelse för SCIP.

Tid: 30 minuter

Eric Wassén

Key Account Manager, Intersolia

MSc Toxicology

Gudrun Bremle

Senior EHS Consultant, Intersolia